top of page

Några tips på vad man kan göra för att optimera pickuperna.  

Jag upplever ofta att kunder är missnöjda med sitt ljud, och då de försöker gå till botten med vad som är orsaken till detta landar de ofta i att det är pickuperna som inte är bra och behöver bytas. 

Men att byta pickuper ger inte alltid önskat resultat – ibland ger det ingen effekt alls. Innan man byter pickuper måste man analysera vad det är som saknas eller finns för mycket av – och veta vad det är man vill uppnå. Är man bara ute efter att ”de ska låta bra” är risken stor att man blir missnöjd.

Justera pickupen:

Det är viktigt är att testa att justera höjden på pickuperna, det finns ingen standardinställning för hur nära pickupen skall vara strängarna, för en humbucker brukar jag börja med ca 3 mm vid höga E-strängen och öka det något vid låga E-strängen, singel coil har något jag något lite mer avstånd på, där börjar jag på ca 4 mm. Jag börjar alltid justera in den pickup jag spelar mest på, i mitt fall är det stall-pickup, sedan balanserar jag in hals-pickup så att ingen tar över, men utgå alltid från din egen spelstil. Plektrum, anslag, vart spelar du allt har stor påverkan på ljudet. Om du har lite för mycket bett eller diskant så kan du justera pickupen nedåt, är det lite muddigt så höjer du pickupen.

Använd rätt värden på potentiometer

Som det mesta med gitarrer finns inga regler, rekommendationen brukar vara 250 kOhm för singel coil och 500 kOhm för humbuckers. Ett högre värde på potentiometern ger mer diskant jämfört med ett lägre värde. Det vanligaste är att använda logaritmisk potentiometer, den följer hur vi upplever ljud men det används även linjära potentiometers på instrument.

IMG_1117.JPEG

Använd kvalitetskomponenter

Det kan kännas som en onödig utgift att betala 150:- för t.ex. en omkopplare av bra kvalitet när man kan köpa en billig från Kina, samma gäller potentiometrar, kablar, jack, etc. Förutom att dessa ofta slutar fungera efter en tid kan dessa även ge upphov till diverse märkliga fenomen som brum, glapp eller diskant som försvinner. Billigare potentiometrar slits snabbare och den låga livslängden står inte i paritet med den man får om man köper en dyr. 

 

Out-of-phase

Out-of-phase (brukar också benämnas motfas) är när två spolar har olika polaritet och då motverkar varandra. 

För en del är detta drömmen, för andra är det en pina. Vill man låta som Peter Green i sina bästa stunder är motfas nödvändigt. Det kan också förstöra ett ljud – det händer att kunder omedvetet har spelat på gitarrer i flera år där pickuperna varit i motfas och bara tyckt att den låtit trött och tråkigt. 

Om man vill ha out-of-phase finns lite olika tillvägagångssätt beroende på typ av pickup. 

 

Humbucker - Out of phase

Pickuper är väldigt känsliga och man ska vara försiktig när man skruvar isär dessa, det är enkelt att förstöra pickupen om man inte är försiktig. 

Skruva försiktigt bort de fyra små skruvarna på undersidan på en av pickuperna, pilla ut magnet och vänd på den. Den sida som tidigare var syd skall ny vara norr. Använd med fördel din gamla kompass från scouterna för att kontrollera polariteteten. Gör du detta på en pickup så kommer du få out-of-phase när du använder bägge pickuper tillsammans. 

Om man vill få en enskild humbucker att växla mellan serie (som är den normala kopplingen) och out-of-phase ljud så är det möjligt men det kräver att pickupen har en fyrledad kabel ut från pickupen, sedan får man använda en switch för att växla mellan dessa lägen - ofta gör man detta med en push/pull-potentiometer

 

Singel coil - Out of phase 

För singel coil är det bara att skifta kablarna på den pickup som man vill ska vara out-of-phase.

 

Treeble bleed

Nedan är tankar samt utförda tester gjorda av Ulf Forsslund.

Testa fram rätt treblebleed PDF.

bottom of page